The Center for Research on Intelligent Perception and Computing
     Chinese
People  
   Students
Students

PhD Candidates

   

Zihui Yan

Fenyu Hu

He Guan

Jianhua Yang

   
   

Xianglu Zhu

Ke Han

Jing Li

Zhengxiong Luo

   
   

Cong Pan

Dong An

Lve Fan

Jiawei He

   
   

Yunfan Liu

Boqiang Xu

Lin Zhang

Yueming Lv

   
   

Mengqi Zhang

Wentao Chen

Chuanchen Luo

Min Ren

   
   

Keji He

Weinan Guan

Naixi Liu

Zhengquan Luo

   
   

Linsen Song

Qu Tang

Yuguang Zhang

Mingzhe Li

   
   

Hongda Liu

Jinghao Zhang

Kaiduo Zhang

Junxing Hu

   
   

Ziwen He

Wei Zhang

Hao Wang

Shaoshu Yang

   
   

Yifan Zhang

Tianxiang Ma

Jianxin Sun

Jilong Wang

   
   

Junchi Yu

Xiaoqiang Zhou

Haisong Gong

Hongxin Li

   
   

Yingyan Li

Haokun Lin

Xiangxin Zhou

Jiyang Guan

Dongze Li

Lijun Sheng

Qitai Wang

Yuqi Wang

 
MSc Candidates
 
 

Liping Wang

Ming Zeng

Qing Chang

Zhiyuan Cheng
 
Ruitong Gan

Yaxuan Hu

Shangze Li

Yalin Huang

 

Geng Liu

Bowen Ruan

Chenyu Liu

Renjie Zou

 
 

Shuanglin SiMa

Shaoheng Song

Chenyang Su

Xueqing Tong

 
 

Hongyi Wei

Yuting Xu

Haonan Xu

Weizhi Xu

 
 

Zeyu Yan

Binghao Zhao

Wenqi Zhuo

Weichen Yu

 
 

Can Cao

Yunan Zeng

Xi Cheng

Leqi Ding

 
   

Qinghui Dong

Shenyuan Huang 

Yue Jiang

Huanhuan Ma

 
   

Jiajun Sun

Jingtao Wang 

Liang Wang

Xiaofan Wang

 
   

Jianxing Wu

Tongzhou Wu 

Puning Yang

Songlin Yang

 
   

Yi Yang

Shuangqing Zhang 

Zefu Lin

Zhongyuan Peng

 

Guorong Yuan

Jin Liu

Zhengbo Wang

Tong Liu

 

Zehao Ni

Mengqi Zhou

 

 

 
Copyright © Editorial Board of The Center for Research on Intelligent Perception and Computing