The Center for Research on Intelligent Perception and Computing
     Chinese
People  
   Students
Students

Postdoctors
 
     

Shubo Zhou

Jindong Xu

Kunbo Zhang

 Weiyu Guo

     

Chenglong Li

 

 

 

 
PhD Candidates
 
     

Wenzhen Huang

Weining Wang

Hongwen Zhang

Houjing Huang

 
   

Huikai Wu

Xuecai Hu

Zhen Jia

Hongsong Wang

 
     

Zihui Yan

He Guan

Lin Li

Jinde Liu

 
 

Caiyong Wang

Linjiang Huang

Lianghua Huang

Jingyu Liu

 
     

Qi Zhang

Junbo Wang

Wei Tang

Dangwei Li

 
     

Bo Peng

Qiang Liu

Jian Liang

Chunshui Cao

 
     

Yunbo Wang

Qiaozhe Li

Da Li

Qiang Cui

 
   

Junran Peng

Feng Yu

 Yi Li

 Kai niu

 
 
Deepak kumar Jain Wenlong Cheng Jiedong Hao Yabei Li
 
 
Yan Li Yuqi Zhang Lingxiao He Yupei Wang
 
 
Yunlong Wang Chunfeng Song Chenyang Si Debang Li
 
     
Junsong Fan Huaibo Huang  Fenyu Hu   
 
MSc Candidates
 
       

Weiqi Zhao

 

Xiaoxiang Liu

 

 

Jiabin Ma

Ping Song

Yachuang Hu

Xianglu Zhu

 
   

Yibo Hu

Yali Wang

Kui Ye

Peipei Li

 
 Min Ren 

 Qiyao Deng

Chaoyou Fu Ya Jing
 
 
Zeyu Cui  

 Wenjie Yang

Jie Cao Zhihang Li
 
 
Zhihe Lu  

 Wenkai Dong

Naiyu Gao Hongyuan Yu
     
Wei Xue 

 Mingkang Liu

   
 

 
Copyright © Editorial Board of The Center for Research on Intelligent Perception and Computing