The Center for Research on Intelligent Perception and Computing
     Chinese
People  
   Staff
Staff

 

Administrative Staff
 
   

Lixia Ma-Office Director
Senior Engineer
Tel: +86-10-82544587

Dan Wu
Engineer
Tel: +86-10-82544487

Liping Yin
Senior Engineer
Tel: +86-10-82544586

Ruie Guo
Senior Engineer
Tel: +86-10-82544513

 
   

Chen Huang
Engineer
Tel: +86-10-82544487

Yanan Qin
Engineer
Tel: +86-10-82544484

 

 

 
Technical Staff
 
 

Ping Bai
Engineer

Xiaojuan Jin
Engineer

Baixiang Huang
Engineer

Hui Yuan
Engineer
 
Yuming Wang
Engineer

Jianwen Wang
Engineer

Sen Zhang
Engineer

Geng Wu
Engineer

 

Tanhao Hu
Engineer

Chao Fan
Engineer

Wei Xiang
Engineer

Yaoning Li 
Engineer

 
 

Da Li
Engineer

 Mengmeng Cui
Engineer

Wenbo Chen
Engineer 

Yu Tian 
Engineer 

 
 

Huaibo Huang
Engineer

Mengfei Wei
Engineer

Zongze Song
Engineer 

Yiwei Ru 
Engineer 

 
 

Yijun Guo
Engineer

 Yong He
Engineer

Xiaobing Sun
Engineer 

Xiaoxiao Dong 
Engineer 

 
 

Kun Zhang
Engineer

 Junxian Duan
Engineer

Li Wang
Engineer 

Shaodong Niu
  Engineer 

 

 

Postdoc
 

Yan Huang

Zhen Jia

Xiangzhu Meng

Zengjie Song

 
     

Muyi Sun

 

 

 
 

 
Copyright © Editorial Board of The Center for Research on Intelligent Perception and Computing