Home

People

Research

Publications

Contact

Faculty:


Liang Wang
Professor

wangliang at nlpr.ia.ac.cn

Yongzhen Huang
Associate Professor

yzhuang at nlpr.ia.ac.cn

Wei Wang
Assistant Professor

wangwei at nlpr.ia.ac.cn

Shu Wu
Assistant Professor

shu.wu at nlpr.ia.ac.cn

Staff:


Di Cao
di.cao at nlpr.ia.ac.cn

Chen Huang
chen.huang at cripac.ia.ac.cn

Jingqiu Wang
jq.wang at ia.ac.cn

Ping Bai
ping.bai at ia.ac.cn

Yong Liu
liuyong at ia.ac.cn

Zhichao Jiang
zhichao.jiang at cripac.ia.ac.cn

Students:


Zifeng Wu
zfwu at nlpr.ia.ac.cn

Dong Wang
dwang at nlpr.ia.ac.cn

Fang Zhao
fang.zhao at nlpr.ia.ac.cn

Kaiye Wang
Kaiye.wang at nlpr.ia.ac.cn

Weiyu Guo
guoweiyu168 at hotmail.com

Yong Du
yong.du at nlpr.ia.ac.cn

Qiyue Yin
qyyin at nlpr.ia.ac.cn

Zhen Zhou
zzhou at nlpr.ia.ac.cn

Yan Huang
yhuang at nlpr.ia.ac.cn

Peihao Huang
phhuang at nlpr.ia.ac.cn

Song Xu
song.xu at nlpr.ia.ac.cn

Muhammad Rauf
mraufrufi at gmail.com

Jingyu Liu
jingyu.liu at nlpr.ia.ac.cn

Wei Tang
tangweirichard at 163.com

Qiang Liu
johniq at 126.com


Hongsong Wang
hongsongwang at foxmail.com


Chunshui Cao
chunshui.cao at nlpr.ia.ac.cn


Yuqi Zhang
yuqi.zhang at nlpr.ia.ac.cn


Wenlong Cheng
wenlong.chen at nlpr.ia.ac.cn

 

 

Intern students:


Chunfeng Song
developfeng at gmail.com

Yufeng Jin
jinyfeng at 163.com
     

Former Members:

Postdoc:

  • Yongming Chen

Intern students:

  • Baoxing Wang
  • Hengtong Zhang
  • Yu Xia
  • Li Zhong

Visiting Studentship:

  • Miao Yu
  • Wenjuan Gong
  • Yi Li

 

© Multi-Modal Computing Group. All rights reserved.
95 Zhongguancun East Road, Haidian District, P.O. Box 2728, 100190 Beijing, P.R. China.